1/72 Kovozavody Prostejov MiG-21MF by Waldek Pupar